123ArticleOnline Logo
Welcome to 123ArticleOnline.com!
ALL >> Health >> View Article

Traditioner, Højtider Og Alkohol

Profile Picture
By Author: Henrik Pedersen
Total Articles: 6
Comment this article
Facebook ShareTwitter ShareGoogle+ ShareTwitter Share

I Danmark elsker vi traditioner og højtider. Vi pynter op, inviterer gæster, og prøver at skabe en hyggelig stemning med de mennesker vi holder af.

For personer med alkoholmisbrug er højtiderne oftest en hård tid at komme igennem. Både for misbrugeren, men også for de pårørende.

Påsken er over os, og de mange påskefrokoster afholdes løbende i disse dage. Dette er nemlig en tradition i de fleste danske hjem. Alkohol kommer på bordet, og ofte i store mængder.

Højtiderne bruges som undskyldning
For mennesker med alkoholproblemer er højtiderne og især påsken, den bedste undskyldning for at drikke alkohol. Selv dem som kæmper for at styre sit alkoholmisbrug, ender oftest med et nederlag og tilbagefald henover påsken. Desværre går dette ikke kun udover personen med misbruget, men i den grad også resten af familien.

Alkoholkulturen i Danmark betyder at danskerne drikker mere op til højtiderne. Hvis der i forvejen findes alkoholproblemer i familien eller hos et familiemedlem, kan det gøre en højtid som påsken rigtig svær.

Højtiderne er det tidspunkt hvor alkoholproblemer ...
... bliver meget tydelige. Det er nemmere for en misbruger at retfærdiggøre at drikke alkohol, når andre gør det samme. Konflikter og familieproblemer opstår, og desværre oplever mange tilbagefald. Også mere akutte problemer såsom abstinenser, gør behovet for alkoholbehandling større ved påskens udgang.

Det er vigtigt at sige fra!
Hvordan oplyser man et alkoholproblem? Et spørgsmål som mange pårørende ønsker svar på. Problemer som skyldes alkohol ignoreres som regel af misbrugeren selv. Derfor er det ofte op til de pårørende at sætte foden i jorden.

Det er vigtigt at sige fra. På den måde oplyser man problemet, og får gjort den afhængige opmærksom på, hvordan misbruget ødelægger familien. Når man først er afhængig af alkohol, er det ikke muligt at stoppe på egen hånd. Selvom misbrugeren lover at holde op med at drikke, ender dette altid som tomme løfter.

Det handler om at erkende at man har et problem, som ikke selv kan løses. Dette er der ingen skam i, men det er derimod en skam ikke at gøre noget ved det.

Få hjælp hos Det Gode Liv
Som pårørende kan det være svært at afgøre, hvorvidt der er tale om et alkoholmisbrug. Især hvis der drikkes store mængder i perioder, og hvis problemet nedtones fra afhængiges side.

Mange danske familier får påsken ødelagt grundet alkoholmisbrug. Hvis man som pårørende har en anelse om et muligt misbrug, anbefaler vi hos Det Gode Liv, at man tager hånd om problemet hurtigst muligt.

Det Gode Liv er altid klar med rådgivning, og vi tilbyder alle vores klienter behandlingsgaranti.

Alkoholbehandling hos Det Gode Liv
Det er svært at have et alkoholmisbrug, både for den ramte, men også for pårørende. Det er dog vigtigt at vide, at man ikke er alene, både ift. sygdommen, og valg af alkoholbehandling. Ifølge valide kilder er der ca. 147.000 danskere som er afhængige af alkohol. Disse personer har udviklet alkoholisme, som er behandlingskrævende. Samtidig har ca. 640.000 danskere et alkoholmisbrug. Disse personer anvender alkohol i en sådan grad, at det skader deres helbred. Desværre er der alt for få mennesker som tænker på at gå i alkoholbehandling, når et misbrug er udviklet. Hvis man dog vælger at gå i behandling for alkoholmisbrug, kan man muligvis nå at få det stoppet, inden det udvikler sig til alkoholisme.
Statistik fra: Sundhedsstyrelsen

Hos behandlingscenter Det Gode Liv – tilbyder vi døgnbehandling og ambulant behandling til misbrugsramte, og til pårørende. Man skal huske at det aldrig er for sent, at søge professionel hjælp i form af alkoholbehandling. Det er ikke en skam at have et misbrug, men det er en skam ikke at gøre noget ved det!

I alt behandling hos Det Gode Liv, vil du blive mødt i øjenhøjde. Vores engagerede, omsorgsgivende og respektfulde personale, vil altid sørge for at du føler dig hjemme. Vi har et dygtigt behandlingsteam, men mange års erfaring på bagen, og et veluddannet sundhedspersonale, som sørger for din sikkerhed hele vejen igennem. Dette er vores garanti for god alkoholbehandling.

Hvornår bør man gå i alkoholbehandling
Man bør gå i alkoholbehandling når man har udviklet et misbrug eller en afhængighed. Mange mennesker tænker, at ens egen viljestyrke burde være nok, til at stoppe når man vil. Dette er bare desværre ikke rigtigt. Det som mange oplever, er at de prøver at stoppe med at drikke alkohol. Måske går det godt i en periode, hvor man enten har skåret forbruget ned, eller stoppet helt. Fejlen opstår ved at man ikke, har fået arbejdet med de årsager der ligger til grund for misbruget eller afhængigheden. Tidligere afhængige nævner såvel, at det er nemt at stoppe, men det er svært at være vedholden.

Prøver man dermed at stoppe, uden at få håndteret sine underliggende problemer, er chancen for tilbagefald meget større. Hvis man ikke forstår hvorfor man begyndte at drikke, hvordan skal man så kunne forstå at lade være. Samtidig får man i alkoholbehandling mange vigtige værktøjer, til fremtidig udvikling og håndtering af forskellige situationer og scenarier.

Vi bor i et land hvor alkohol er en stor del af kulturen, og netop derfor vil man med stor sikkerhed, støde på alkohol mange gange i sit liv. Man behøver nemlig ikke nødvendigvis undgå alkohol helt. Man skal derimod lære at leve med at det er til stede, uden at man nødvendigvis selv har behov for at indtage det. Dette lærer man også i alkoholbehandling.

Info om alkoholforbrug i Danmark
Ca. 860.000 danskere drikker mere alkohol end sundhedsstyrelsen anbefaler. Disse personer er i en højrisikogruppe, og er dem som er tættest på at udvikle et misbrug.

Forskellen på mænd og kvinder er også ret markant. Ifølge statistikker udviser 19,4 % af alle danske mænd tegn på alkoholproblemer, mens kun 8,4 af kvinder udviser samme.

Hvilken betydning har ens egen motivation ift. alkoholbehandling
Alkoholbehandling fungerer selvfølgelig bedst, når misbrugeren selv er indstillet på at lave ændringer i sit liv. Man har selv rigtig stor indflydelse på, hvor succesfuldt ens behandlingsforløb skal være. Først og fremmest skal man gøre det for sig selv. Man skal ikke kun gøre det for sine pårørende, man skal i den grad også gøre det for sig selv. Det kan ikke understreges nok, at man skal have en indre holdning, om at lave en ændring i ens eget liv.

Selvfølgelig lider de pårørende stor last og afsavn, i den periode hvor misbruget er værst. Dette ændrer dog ikke på, at man kun lever sit eget liv, og det er kun ens eget liv man selv er herre over. Viser man derimod at man har valgt at stå ved sine egne problemer, og opsøger alkoholbehandling af egne personlige årsager, vil dette helt naturligt smitte positivt af på de pårørende. De pårørende kan spille en stor rolle ift. motivation, det er dog utrolig vigtigt at man husker at tænke på én selv også.

Hvis man personligt selv vælger, at man vil have det bedre, vil de pårørende også helt naturligt få det bedre.

Alkoholbehandling
Hvilken rolle spiller de pårørende i valget om alkoholbehandling
De pårørende spiller en meget stor rolle. Ikke kun ift. motivation, men også i afklaringen om, at misbrugeren har et problem som er behandlingskrævende i form af alkoholbehandling. Utrolig ofte starter bekymringerne hos de pårørende. Det er dem som påvirkes mest af situationen, da det er dem som er nærmest. Det er dermed også de pårørende, der påpeger problemet først.

Det er utrolig hårdt at være pårørende til én med et alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed. Det er vigtigt at man får sagt fra, hvis man mærker at det påvirker ens mentale helbred, eller hvis de påvirker tilstedeværende børn. Børn kan nemlig ikke altid selv sige fra, det er derfor vigtigt, at vi voksne gør det for dem.

Når man som pårørende skal overtale en misbruger til at gå i alkoholbehandling, skal man ikke lægge skjul på sine egne følelser. Den bedste måde at få misbrugeren til at indse et problem, er ved selv at fortælle hvordan man som pårørende oplever situationen, og hvordan man påvirkes af den. Man skal ikke gå på kompromis og man skal ikke lave forhandlinger. Der findes kun én vej, og det er alkoholbehandling.

At erkende sin magtesløshed, over for stoffer og rusmidler skal ikke ses som et nederlag, det skal ses som en enorm styrke!

Det Gode Liv er forsikringsverificerede
Det Gode Liv er forsikringsgodkendt hos en lang række af landets største sundhedsforsikringer. ✔

Hvis man har brug for hjælp, råd eller vejledning ift. Afhængighed og misbrug, bør man kontakte sin sundhedsforsikring. En sundhedsforsikring er oftest tegnet enten privat eller gennem arbejdsgiver.

Hvordan opstartes alkoholbehandling hos Det Gode Liv
Hos Det Gode Liv, kan du både få døgnbehandling og ambulant behandling, for alkoholmisbrug eller alkoholafhængighed. Vi afholder sammen med klienten, og nærmeste pårørende en forsamtale. Under samtalen laver vi en forventningsafstemning fra både vores og klientens side. Samtidig skræddersyer vi en behandling efter klientens behov. Alle har nemlig forskellige behov indenfor alkoholbehandling af afhængighed og misbrug. Dette mener vi giver vores klienter den bedste oplevelse.

Nogle gange sker det, at alle parter ikke kan deltage ved en eventuel forsamtale. Her er der oftest tale om at pårørende med samtykke fra misbrugeren/den afhængige, træffer en beslutning om alkoholbehandling, hvorefter behandlingsforløbet begynder.

Hvordan foregår alkoholbehandling hos Det Gode Liv
Afrusning
Når man ankommer i døgnbehandling, bliver man tilset af en læge. Dette er en hel essentiel del af indskrivningen. Vi skal være sikre på, hvilke behov hver enkel klient har rent medicinsk.

Oftest har klienter brug for en afrusningsfase når de ankommer i døgnbehandling. Et langt forløb med alkoholmisbrug, kan have skabt svære abstinenser. Disse skal vi gerne have klinten ud af, på den mindst smertefrie måde. Sådan begynder en alkoholbehandling oftest.

Døgnbehandling
I døgnbehandling hos Det Gode Liv deltager alle klienter i fælles undervisning, samt gruppeterapi og gruppesamtaler. Alle klienter skal undervejs i forløbet fremlægge visse opgaver, som tager del i helingsprocessen og forståelsen af sygdommen.

En stor og vigtig del af behandlingen er de individuelle samtaler med den tilknyttede terapeut. Samtalerne dykker dybere ind, og søger efter de underliggende problemer, som ligger til grund for afhængigheden eller misbruget. Årsagerne kan være alt fra psykiske lidelser, svigt, traume eller dårligt selvværd.

De Gode Liv tilbyder tilmed mindfulness og kurser i åndedrætsteknikker. Dette foregår som udgangspunkt én gang om ugen. Det anbefales at alle klienter deltager, denne type undervisning er dog helt valgfri.

En alkoholbehandling ved indskrivning i døgnbehandling varer normalt mellem 4-6 uger. Dette er dog meget individuelt, og kan variere fra klient til klient. Læs mere om døgnbehandling

Ambulant behandling
Ambulant alkoholbehandling er et tilbud til dem, som har brug for at tilpasse sin behandling efter arbejde, familie og personlige interesser.

Behandlingen foregår via individuelle terapeutiske samtaler, med udgangspunkt i samme teknikker som benyttes i døgnbehandlingen. Klinten møder op på aftalte lokation, og modtager ambulant alkoholbehandling 1-2 gange i ugen. alle aftaler kan laves udenfor den normale arbejdstid 0.8.00 – 16.00. Dette kalder vi fleksibel behandling.

Ifølge §141 har alle borgere ret til anonym ambulant alkoholbehandling. Man har ret til selv at vælge, hvilket privat eller offentligt tilbud man gerne vil tilgå. Kommunen skal betale behandlingsomkostningerne.
Læs mere om ambulant behandling

Praktiske informationer om døgnbehandling
Alle klienter bliver tildelt eget værelse. Toilet og bad er fælles blandt alle klienter ✔
Det er tilladt at bruge mobiltelefon og bærbar PC udenfor undervisning tiden, og kun på eget værelse ✔
Behandlingsomkostningerne er alt inklusive ✔
Mulighed for besøg af pårørende hver søndag ✔
Der er som udgangspunkt ingen venteliste – Opstart hurtigst muligt ✔
Tobaksrygning er tilladt, dog kun på udendørsområder ✔
Er du pårørende til en med et alkoholmisbrug
Et alkoholmisbrug kan være alt ødelæggende både for den ramte, men også for de pårørende. Afsavn, svigt og medafhængighed er blot nogle af de ting som pårørende oplever. Faktisk kan et alkoholmisbrug være årsag til en tidlig død, som vil påvirke hele familien. En person med alkoholmisbrug lever i gennemsnit 24-28 år kortere end normalen.

Netop derfor er det vigtigt at man som pårørende tør at sige fra, og kræve at misbrugeren går i alkoholbehandling. Det kan være svært at få en misbruger til, at indse at vedkommende har brug for behandling. Derfor står Det Gode Liv til rådighed telefon 24 timer i døgnet, med hjælp, råd og vejledning.

Vi kan sågar hjælpe med at planlægge en intervention. Dette kan være et effektivt værktøj, til at overtale en misbruger til at gå i alkoholbehandling. Læs mere om Intervention her.

Som en del af alkoholbehandling hos Det Gode Liv, vil alle pårørende blive tilbudt pårørendebehandling. Det er vigtigt at pårørende også får indsigt i sygdommen, og får håndteret egne bekymringer og mentale problemer.


Efterbehandling er en vigtig del af alkoholbehandling
Efterbehandling er en ekstra gratis ydelse som vi tilbyder til alle som har været i alkoholbehandling hos Det Gode Liv. Efterbehandlingen foregår en gang i måneden og kan rumme ca. 15-20 personer pr. gang.

Mødet er en opfølgning på behandling, general tilstand og personlig fremgang. Samtidig deler terapeuten ud af sin værktøjskasse, og diskutere diverse dilemmaer.

De fleste som har været i behandling, vil helt sikkert opleve at udfordringen om et ædru liv, først rigtig begynder når vedkommende vender hjem til dagligdagen igen. Derfor er netop efterbehandling og møder en rigtigt god måde at holde sin ædruelighed ved lige på.

Vi giver behandlingsgaranti på din alkoholbehandling
Vi forsøger at have høj kvalitet i al vores behandling, og netop derfor tør vi give alle vores klienter en behandlingsgaranti på deres alkoholbehandling. Behandlingsgaranti dækker en gratis ambulant tilbagefaldsbehandling.

Der kan være mange årsager til et tilbagefald. Vi vil dog gerne sikre at vi har overholdt vores del af aftalen, nemlig kvalitet i behandlingen. Behandlingsgarantien er gældende to år fra udskrivning, og er kun gældende én gang. Regler og vilkår fremgår for at bibeholde sin garanti. Læs mere her

Send os en besked
Har du spørgsmål til alkoholbehandling, eller har du brug for hjælp, råd eller vejledning. i så fald skal du være meget velkommen til at sende os en besked, med dit spørgsmål eller bekymring. Vi forsøger at svarer på alle beskeder indenfor 12 timer.

https://www.det-gode-liv.com/alkoholbehandling-behandlingscenter/

More About the Author

Hej! Mit navn er Henrik og jeg arbejder på et misbrugscenter i Brørup Danmark. www.det-gode-liv.dk og www.defedeure.dk

Total Views: 60Word Count: 2273See All articles From Author

Add Comment

Health Articles

1. Covid-19 Medicine Market Size, 2021 Industry Growth, Regional Analysis & Outlook 2027
Author: Dhananjay Changle

2. Emerging Growth For Digital Therapeutics Market By 2021-2027
Author: Dhananjay Changle

3. Choose Safe & Secure Skin Cancer Surgery In Kogarah
Author: Southern Aesthetic Plastic Surgery

4. Covid And Eye
Author: kingsway Hospitals

5. The Importance Of Running Routines For Beginners
Author: biofrost

6. Best Ayurvedic Medicine For Cough Problem
Author: AyurvedicMed

7. Discover The Dangerous Behaviour Patterns That Could Destroy Your Relationship And Learn When And Wh
Author: Tony Novissimo

8. Understanding Cognitive Behavioural Therapy And Where To Find The Right Treatment If You Are Living
Author: Tony Novissimo

9. Buy Xanax Online Suffering From Anxiety And Fear Disorders
Author: healthcureshop

10. A Pulmonary Physician On What It's Like To Treat Covid-19 Patients
Author: Dr. Meghana Pande

11. A Psychologist's Guide To Video And Text Therapy
Author: Kyle Furman and Priya Korrapati

12. How To Cure Depression By Psychotherapy?
Author: Garcia Jones

13. What Is Modafinil? Why To Buy Modafinil For Sleep Disorder?
Author: Harry Martinz

14. Mixed Martial Arts Hoppers Crossing Point Cook Training Is Now Offered In Cheap!
Author: Gracie Barra Hoppers Crossing

15. Clonazepam: It's An Ideal Opportunity To Quit Battling With Tension And Despondency
Author: cureusnow

Login To Account
Login Email:
Password:
Forgot Password?
New User?
Sign Up Newsletter
Email Address: