123ArticleOnline Logo
Welcome to 123ArticleOnline.com!
ALL >> Health >> View Article

Hur Ser En Radonmätning Ut?

Profile Picture
By Author: radonmätning
Total Articles: 2
Comment this article
Facebook ShareTwitter ShareGoogle+ ShareTwitter Share

Eftersom radonhalten i inomhusluften ständigt förändras och varieras, kan radonmätningar som görs under kortare perioder vara opålitliga. Detta gäller särskilt för sommarhalvåret när klimatet är varmare. Man får därför ett pålitligare resultat om mätningen görs under en längre period. Enligt SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) är det bäst att göra radonmätningar i minst två månader och under perioden oktober till slutet av april och utifrån det beräkna årsmedelvärdet för radonhalten. I Sverige används nästan alltid spårfilmsdosor vid radonmätningar, både för långa och korta perioder. Däremot använder man alltid minst två dosor vid långtidsmätning, oavsett lägenhetsstorlek. För bostad med flera våningsplan gör man mätningar i minst ett rum på varje våning. Om man har ont om tid, tex vid försäljning av bostad, kan man hålla radonhalten under kontroll genom en snabb vägledande korttidsmätning. Dock bör man tänka på att korttidsmätningar inte ger lika pålitliga resultat jämfört med långtidsmätningar, oberoende av mätteknik.

I hus med flera lägenheter är det inte nödvändigt att orienterande radonmätningar görs i varje lägenhet, men minst 20% av lägenheterna samt minst en lägenhet per våningsplan i varje hus behövs mätas. Radonmätningar ska göras i samtliga lägenheter med markkontakt. Om blåbetong existerar i lägenheter till den mån att den höjer radonhalten över riktvärdet ska mätningar i samtliga lägenheter också göras. Detta på grund av radonavgång från blåbetongen. Vi på Radonmätning hjälper er gärna med planering och genomförande av radonmätning i flerfamiljehus. Vi har lång erfarenhet av radonmätningar både för fastighetsbolag och bostadsföreningar. Välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper även med Radonmätning på arbetsplatser, både vad gäller utförande och planering. För att få en översyn av radonsituationen på en arbetsplats är det nödvändigt att välja ut de lokaler som är mest lämpade för mätning. Vid förhöjd radonhalt är det viktigt att göra en utredning för att ta reda på bakomliggande orsak. Detta bör göras av en professionell. Vi på Radonmätning.se gör i huvudsak radonbesiktningar i Stockholmsområdet, men kan naturligtvis hänvisa till skickliga professionella runtom i Sverige. Vid underlättar arbetet för dig med våra radondosor så att du själv kan mäta och vi kan även hjälpa dig med radonbesiktningar eller radonsaneringsåtgärder.

Du kan beställa hem ett mätpaket som innehåller spårfilmsdosor i vår Webbutik. Du får då det hemskickat per post efter några dagar med medföljande information om allt du behöver veta. Vid korttidsmätning ska mättiden vara minst en vecka och vid långtidsmätning i minst 60 dagar och ska ske under mätsäsongen. Det är enkelt att sätta ut mätdosorna enligt våra instruktioner och det är bäst att göra detta i de rum där man oftast befinner sig i, tex vardagsrum och sovrum. När man är färdig med radonmätningen fyller man i mätprotokollet som sedan ska skickas till oss tillsammans med mätdosorna i returkuvertet. När vi har analyserat dosorna så kommer vi att mejla en mätrapport till dig omedelbart. Lär dig mer information om radonmätning via besök på den givna webbplatsen. https://xn--radonmtning-q8a.se/produkt/radonmatning-arbetsplatser/

More About the Author

Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonsäker livsmiljö. Vi hjälper dig att mäta radoninnehållet säkert och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långsiktig mätning själv och säkra ett tillförlitligt årsgenomsnitt. För mer information besök webbplatsen. https://xn--radonmtning-q8a.se/

Total Views: 16Word Count: 479See All articles From Author

Add Comment

Health Articles

1. How To Take Tramadol Medicine And Things You Need To Inform Your Doctor?
Author: Johnny Sins

2. Zopiclone 7.5mg:- An Insomnia Drug And Precautions
Author: webhealthmart

3. How To Hire An Orthodontist?
Author: Calvin Carey

4. Understanding The Need Of Dental Insurance For Best Orthodontist In Brooklyn
Author: Dr. David Dayan

5. Buy Vahdam Darjeeling Black Teas Online
Author: Vahdam Tea

6. Important Things To Know About Corporate Office Massages
Author: James Johnson

7. Liposuction Is A Safe Way To Lose Fat!
Author: Jason Faulkner

8. Male Organ Sensitivity Preservation: What It Is And How To Keep It
Author: John Dugan

9. Should You Gift Your Parents The Electric Toothbrush?
Author: Berry Adams

10. Stretch Marks Treatment                              
Author: Sonali Shinde

11. Diagnostic Tests For Determining Tumescence Dysfunction
Author: John Dugan

12. Glucosamine/ Chondroitin | Anti-inflammatory Education
Author: David Seaman

13. 4 Things To Keep In Mind While Applying For A Home Loan
Author: aamartaka

14. How To Deal With Thyroid?
Author: Rakesh K Srivastava

15. Buy Soma 350 Mg Online – Soma Uses & Side Effects | Carisoprodol 350 Mg
Author: Emily Graham

Login To Account
Login Email:
Password:
Forgot Password?
New User?
Sign Up Newsletter
Email Address: