123ArticleOnline Logo
Welcome to 123ArticleOnline.com


Here's the recent articles submitted by turgut koray

Articles By turgut koray

Page: << <   [1]    > >>


Karmete Dinle, K&#253;z&#253;l&#253;rmak Dinle, &#222;ark&#253; Dinle   By: turgut koray
Uygulamada yeni bir hesap oluþturduktan ya da Facebook hesabýnýzla giriþ yaptýktan sonra kendi çalma listelerinizi hazýrlayabiliyor ya da hazýr listeler seçebiliyorsunuz. Hazýr listeler, müzik profesyonelleri tarafýndan elle oluþturulmuþ, herhangi bir otomatik algoritma kullanýlmadýðý için kendi içlerinde oldukça tutarlýlar. Kendi listeniz için ise detaylý tür ve alt-tür listeleri içinden seçim yapabilir, þarkýcý ya da þarký ismiyle arama yapabilir, 30 saniyelik demolar dinleyebilirsiniz. Uygulamada müzik dinlerken her 6 þarkýda bir, baðýþ yapmanýzý rica eden ve ekranda 10 saniye kalan bir pop-up belirecek. Baðýþ yapmak istemezseniz, “ücretsiz kullanmaya devam et” seçeneði ile dinlemeye devam edebileceksiniz. Ancak giriþimin sahipleri, bir çok kullanýcýnýn baðýþ yapacaðý konusunda umutlular.(read entire article)
View : 171 Times
Category : Music

See As RSS
Login To Account
Login Email:
Password:
Forgot Password?
New User?
Sign Up Newsletter
Email Address:
Google