123ArticleOnline Logo
Welcome to 123ArticleOnline.com!

ALL >> Business >> View Article

Leiebil, Fotgjengere Og Trafikksikkerhet

By Author: adam leiebilen
Total Articles: 25


Bilkjørere oppfører seg veldig forskjellig overfor fotgjengere i ulike land, og vi skal her se på en del av forskjellene. Det kan være viktig for deg å være klar over når du leier bil i utlandet!

Fotgjengere har ulike regler og oppførsel i ulike land. Det er ikke alle steder bilister stopper for fotgjengere i gangfelt, eller respekterer lyssignalet grønn mann. I mange søreuropeiske land har trafikksikkerheten kommet seg de sist ti årene, men risikoen er fortsatt mye høyere enn i Norge. Reiser en utenfor Europa er forskjellen enda større. Det er verst i land med venstrekjøring og i utviklingsland. Her kan en risikere å bli meid ned midt i gangfeltene. Det meldes om mange omkomne norske turister som dør i trafikken utenlands hvert år, samtidig som mange fler blir skadet. En del av ulykkene skyldes at ferierende nordmenn i for stor grad gjør som lokalbefolkningen, og tar langt større sjanser enn hjemme. Det er ikke alltid leiebilfirmaer opplyser om dette.

Til tross for mange skader i Middelhavslandene, skjer de fleste ulykkene i Asia. Mange nordmenn skal feire jul i Thailand, og de oppfordres til å opptre defensivt og gjøre seg synlige i trafikken. Fotgjengere er jevnt over vanskelige å se. Både fordi det kan være dårlig belysning, men vel så mye fordi thailendere ikke regner med fotgjengere i trafikken. Derfor er det et veldig godt tips å bruke refleks.

I mange land er det bilene og motorsyklene som har fortrinnsrett, og det stoppes ikke foran gangfelt. Det kjøres også fort, og det er ikke alltid at bilkjøring og alkohol er atskilt. For fotgjengere innebærer dette en betydelig høyere ulykkesrisiko enn her hjemme i Norge.

Trafikkreglene er ganske like verden over, men mange land har i tillegg uformelle regler. Et eksempel er Thailands "størst får kjøre først", som opphever den formelle vikeplikten. Velg derfor en defensiv stil uansett om du går eller kjører leiebil. Ta ikke for gitt at verken vikeplikt, rødt lys eller gangfelt respekteres på samme måte som hjemme.

Vær uthvilt

Ikke kjør for lange etapper av gangen, og legg om planene hvis du er trøtt og sliten. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille, og i tett ferietrafikk kan et øyeblikks uoppmerksomhet få fatale konsekvenser. For å unngå å bli søvnig er det viktig å drikke nok vann, ta pauser og gjerne bytte på å kjøre.

Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy

Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av bil. Den obligatoriske forsikringen ved billeie er ofte begrenset til en vanlig ansvarsforsikring. Derfor må du kjøpe egen forsikring for ulykke for fører og passasjerer. Sjekk også hvilke egenandeler som gjelder ved skade på leiebilen.

I Tyskland er fotgjengere veldig disiplinerte og venter alltid med å gå over gaten til de får grønt lys - selv om det ikke er trafikk. For folk som er oppvokst i New York, og også mange andre steder utenfor de tysktalende landene, virker dette ganske rart og unaturlig. Her krysser folk gaten på rødt lys om det ikke er trafikk i nærheten.

I andre land som Russland og de skandinaviske landene har fotgjengere rettigheter på alle fotgjengeroverganger. Men en ting er det som er skrevet, noe annet er virkeligheten. I Russland overses denne rettigheten ofte, og bilistene kjører som de vil. Her er flere forklaringer på dette. Noen forklarer det ut fra kollapsen til Sovjetunionen, og at det var en generell normoppløsning etter dette. Andre mener at mange bilførere fra Nord- og Trans-Kaukasiske republikker tok med seg andre normer for kjøring når de flyttet til Moskva og ble drosjesjåfører der.

En annen forklaring er hvordan utvikling av samarbeid innen et samfunn fungerer, og at slikt samarbeid mellom trafikkanter og fotgjengere balanserer på en skjør likevekt. Det meldes at det tas mye mer hensyn til fotgjengere i trafikken i Moskva nå enn tidligere på 2000-tallet. Det har vært en klar utvikling på dette feltet i Russland de siste årene. En av grunnene er at det har vært publisert mange artikler i russisk presse om fotgjengerdrap i zebra-felt (fotgjengeroverganger).

For to år siden kom det en lov som påbyr bilførere å stoppe når en fotgjenger nærmer seg et fotgjengerfelt, samme regel som vi har i de skandinaviske landene. Men lover er en ting, endring i kjørekultur er mye mer sammensatt. Det hevdes at kjørekultur har smittet til landet fra europeiske land med turisme og forretningsfolk. Greit å vite om du skal kjøre leiebil i Russland!

I Australia har de i år hatt en kampanje som de kaller "Walking is enjoyment". Bakgrunnen er ønsket om å heve bevisstheten om fotgjengere og deres sikkerhet, og å få folk til å gå mer. Budskapet kan være så som:

- Takk for at du går
- Takk for at du er hensynsfull mot fotgjengere
- Takk for at du i fremtiden vil være mer hensynsfull mot fotgjengere

Det er også mye forskning på dette feltet, og WHO (verdens helseorganisasjon) lagde en rapport i 2009 om sikkerhet på veiene. På verdensbasis blir hvert år mer enn 1,2 millioner personer drept i trafikken, og 50 millioner blir skadet. Over 50% av disse er fotgjengere og syklister. Tallene er enda høyere i land med lav inntekt. I Peru er 78 % av de skadde fotgjengere, i Bangladesh 53 % og i Sveits bare 21%. I utviklingsland er tallene minst 4 ganger høyere enn i industrialiserte land.

Dette er voldsomme tall! WHO mener veisikkerhet er et av verdens største helseproblemer, og mener det må handling til for å få bukt med dette.

Rapporten "Global status report on road safety" (301 sider, 2009) er tilgjengelig her på forskjellige språk, blant annet fransk og engelsk.

Konklusjonen er at du må vite om dette bakgrunnsmaterialet, og kjøre forsiktig når du leier bil i andre land, særlig i utviklingsland.

Leiebilen.no – tilbyr Billig Leiebil og bilutleie fra 600 forskjellige selskaper inkludert Avis, Alamo, Hertz, Europcar, Sixt, CarTrawler, flyttebil Advantage og Budget. Rimelig Leiebil Vi garanterer derfor svrt lave priser! Biler i alle fasonger: Vanlig bil, jeep, sportsbil, luksusbil, van og feriebil.

Total Views: 248Word Count: 984See All articles From Author

Business Articles

1. Information About The Materials That Used In Electric Bike
Author: Larry Bushart

2. Virtual Office In Switzerland – Breaking The Conventional Idea Of Office Space
Author: Mr Dimitri Rusca

3. An Idea About The Rising Damp Treatment
Author: George Dean

4. An End-to-end Retail Management Solution For Small/medium Retail Business
Author: Adam Smith

5. Virtual Office In Geneva – What Are The Advantages Of Having One
Author: Mr Dimitri Rusca

6. Get Excellent Cleaning Of Tiles With Tiling Work Dubai
Author: mrtechDubai

7. About The Digital Marketing Solution Providers And Local Marketing Services At Cyber Flavors
Author: Unknown Member

8. Bike & Bicycle Shelters- Order For Installations
Author: lockitsafeuk

9. Servo Voltage Stabilizer - What It Is And Why Is It So Important?
Author: R. D. Electric Works

10. Living With Mould In Your Home
Author: Fred Lydick

11. Different Types Of Water Pumps And Their Uses
Author: Gbenga Kukler

12. Laser Cutting
Author: Emily Stone

13. Why Don’t More Agencies Have In-house Translators?
Author: Shreya Gupta

14. Arturo Fuente Gran Reserva
Author: Arturo Fuente Gran Reserva

15. L'entrepreneur Denis Vincent Et Son Histoire Génial De Succès
Author: Denis Vincent

Login To Account
Login Email:
Password:
Forgot Password?
New User?
Sign Up Newsletter
Email Address: